Παιδάκι με επαναλαμβανόμενο κοιλιακό άλγος

Greek
Identifier
URL
http://simeon.med.auth.gr/openlabyrinth/mnode.asp?id=32348&mapid=1559
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CC BY-NC-ND
Quality: 
MVP standard

Resource language:

Resource creator (s)
Resource metadata creator (s)
You can edit user details by clicking the icon next to each name.
Learning resource creation date: 
Saturday, 13 April, 2013
Content description: 
Εικονικός ασθενής που αναφέρεται σε δυσλιπιδαιμία σε βρεφική ηλικία
Technical description: 
παίζεται με οποιονδήποτε browser
Discipline: 
ιατρική
Discipline Speciality: 
παιδιατρική
Educational Context: 
εικονικός ασθενής για αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και αυτοαξιολόγηση
Teaching Learning Instructions: 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια PBL μαθήματος
Educational Objectives: 
Ο εκπαιδευόμενος θα ξέρει πώς να χειριστεί βρέφος με αυξημένη τιμή τριγλυκεριδίων, ώστε να τον κατευθύνει στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση
Assessment Methods: 
περιλαμβάνει αυτοαξιολόγηση με σκορ
Educational Prerequisites: 
πτυχίο Ιατρικής

Media Type:

Resource type: