Σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ", ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Giannitsa
Friday, June 14, 2013

Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών